FAQ

Hoe bekom ik gezonde tuingrond?

Niet elke grond is geschikt om mooie tuinresultaten te bekomen, door een eenvoudig grondanalyse voorkomt u dat planten niet de gewenste groeiresultaten geven.

Zandgrond, kleigrond, leemgrond...noem maar op, het is essentieel een goede pH waarde te hebben. Een goede pH waarde van de grond zorgt voor mooie planten en gazons.

Een goede pH waarde, tussen 5,5 en 7,5 is perfect mogelijk mits toevoeging van kalk. Uiteraard is dit afhankelijk van de bodemtest resultaten.

Een perfecte gazon vraagt een perfecte pH waarde.

Wat met de pH waarde van mijn grond

pH of "potentieel hydrogeen", de waardemeter om de zuurtegraad van de grond te bepalen, de zuurtegraad bepaalt de mate waarin de tuinbeplanting de voedingsstoffen opnemen.

Een zure grond heeft een waarde lager dan 7, terwijl een alkalische grond een waarde heeft hoger dan 7. Ideaal is een pH neutrale waarde van 7.

Schommelt de waarde tussen 5,5 en 7 mag dit als gezonde gazongrond worden aanzien.

Een jaarlijkse onderhoudsbekalking zorgt voor een gezonde grond. Bij voorkeur strooien in het voor of achterjaar.

Voorbereiding plaatsing graszoden - grasmatten

De voorbereiding van de bodem waar men de grasmaten of graszodenmat wil plaatsen vraagt heel wat aandacht. De grond mag geen stenen, aardekluiten, oneffenheden of dergelijke bevatten. De ondergrond walsen of vlakrollen is hierbij essentieel.

Hoe vlakker de graszoden, grasmatten of grasrollen kunnen worden geplaatst, des te mooier het resultaat.

Na de plaatsing, waarbij wij jullie graag begeleiden of adviseren is het belangrijk deze nat te houden. De wortel dient zich in de ondergrond bevestigen.

Voorzieningen voor tuinverlichting plaatsen

Men kan de tuinverlichting op twee manieren van stroom voorzien, enerzijds door zwakstroom, lees 12 of 24 volt, of anderzijds door 220 volt. Deze laatste is minder veilig en wordt bij voorkeur door een vakman uitgevoerd. De stroomkabels dienen op minstens 50 cm onder het gazon liggen.

Je plaatst deze best alvorens de tuin aan te leggen.

Beregeningsysteem in tuin

Water, er zonder kan uw gazon niet leven.

Een beregeningsysteem wordt bij voorkeur geplaatst voor de aanleg van uw gazon, men kan deze zelf installeren met plaatsingsklare systemen.

Er zijn gespecialiseerde bedrijven en tuinaanleggers die met computergestuurde systemen uw tuin op een correcte manier kunnen laten beregenen. Aarzel niet uw tuinman om informatie te vragen. Computergestuurde beregeningen zijn vaak zuiniger op waterverbruik dan klassieke beregening.

Mijn gazon sproeien, hoeveel en wanneer

Een nieuw gazon besproei je best gedurende een tweetal weken dagelijks. Een eerste beregening na het plaatsen van uw grasmatten of graszoden mag zeer overvloedig, tot 25l/m². Deze beregening dient rustig te gebeuren, zo heeft het water tijd op in de grond te trekken. Bij voorkeur doe je dit in de vroege ochtend, voor zonsopgang, of na zonsondergang.

In de groeiperiode van uw gazon beregen je best tot 5l/m², wacht niet tot uw gazon mat begint te staan, de mat gele kleur op uw gazon is een teken van watertekort tot op de wortel. Uit die fase is duurt het  iets langer alvorens het gazon opnieuw grasgroen kleurt.

Sproeien doe je bij voorkeur overvloedig in 1 keer dan verschillende malen, de wortelstructuur wordt lui bij veelvuldig kort sproeien.

Eerste keer mijn gazon maaien, wanneer en hoe kort of lang

 

Een eerste maal uw nieuwe gazon of grasmatten maaien doe je best wanneer het gras een lengte heeft van 8 tot 12 cm. Na de aanleg van uw nieuwe graszoden is dit na ongeveer twee weken. Een eerste maaibeurt niet korter dan 6 cm. Bij een tweede maaibeurt mag met het gazon korter maaien, bij voorkeur niet korter dan 3cm.

Zorg voor scherpe maaimessen op de grasmaaier.

Maai nooit uw gazon korter dan 3 cm, zo is er weinig kans op mosvorming in de winter en heeft uw gras voldoende voeding in reserve om uw zomermaanden frisgroen te blijven.

 

 

Mijn gazon frisgroen? hoe

Correct bemesten en de juiste hoeveelheden respecteren.

Goed geslepen messen in uw grasmaaier

Niet te kort te maaien

Bodembemesting voor gazon

Uw boden van meststof voorzien kan men aanzien als het voeden van uw planten en gazon. Dit kan door middel van een organische of chemische meststof.

Door het gebruik van meststoffen bereik je een mooie, groene tuin het ganse jaar door!

Biologische tuinmeststof

Biologische gazonmeststof heeft de eigenschap langer zijn voedingsstoffen af te geven. De kans op verbranding is bij correcte uitstrooing vrijwel onbestaande.

Chemische tuinmeststof

Deze chemische meststof werkt zeer snel en intensief maar minder lang. Er dient bijzondere aandacht te worden gegeven bij de uitstrooing van deze, bij niet correct gebruik is verbranding reël. Gebruik chemische gazonmeststof nooit op een nat gras.

 

 

Mijn gazon is ziek, hoe voorkom ik dit?

Een goed onderhouden gazon, zijnde:

  • regelmatig maaien ( niet te kort)
  • correct beregenen ( niet te nat)
  • correct bemesten ( niet te veel)
  • correct beluchten ( verticuteren)